CenníkOrientačný cenník stavebných prác

Niesme platcami DPH

Maliarske práce do výšky 280 cm MJ Cena za MJ bez materiálu Cena za MJ vrátane materiálu
Zakrývanie podláh a zariadení pred maľovaním 0,80€ 0,95€
Oškrabanie starej maľovky 1,20€ 1,20€
Odťahovanie nábytku, demontáž garníž, poličiek, zakrývanie fóliou hod 8,00€ 8,00€
Oblepovaní maliarskou páskou - okná, soklové lišty, zásuvky b m 0,20€ 0,25€
Vysprávky stien - sadrovanie prasklín, nerovností hod 12,00€ 12,00€ + materiál
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m   4,20€
Akrylovanie menších špár okolo okien , dverí, rohy b m   1,10€
Penetrovanie jednonásobné pred maľovaním 0,80€ 0,90€
Maľovanie na bielo z maliarskych zmesí Esmal dvojnásobné 1,90€ od 2,20€
Maľovanie farebne z maliarskych zmesí Esmal dvojnásobné 2,20€ od 2,60€
Príplatok za styk farieb pri viacfarebnom nátere b m 1,20€ 1,20€
Izolovanie zatečených fľakov (bez poškodenej omietky)   4,50€
Strhávanie tapiet v jednej vrstve 2,00€ 2,00€
Odstránenie tapiet škrabaním 3,80€ 3,80€
Náter potrubia do priemeru 30 mm b m 3,00€ 3,20€
Náter radiátora veľkého - plochý ks 30,00€ 40,00€
Náter radiátora malého - plochý ks 20,00€ 25,00€
Náter radiátora rebrového reb 4,00€ 4,60€
Náter zárubne ks 20,00€ 28,00€
Plávajúce podlahy MJ Cena za MJ bez materiálu Cena za MJ vrátane materiálu
Zametanie podkladu pred montážou podláh 0,40€ 0,40€
Vysávanie podkladu pred montážou podláh 0,90€ 0,90€
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy - clic systém 6,50€  
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 2,80€  
Montáž obvodových líšt bez rohových profilov b m 3,00€  
Montáž prechodových profilov samo-lepiacich ks 4,00€  
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 6,00€  
Káblovanie ks od 6,00€  
Penetračný náter podkladu 0,90€ od 1,30€
Vyrovnanie podlahy Samo-nivelačná hmota 5,00€ 13,00€
Odstránenie PVC, plávajúcej podlahy 2,80€  
Sadro kartónarské práce MJ Cena za MJ bez materiálu Cena za MJ vrátane materiálu
Sadrokartónový strop - rovný 16,50€ 26,50€
Sadrokartónový strop - s odskokmi od 20,00€ 29,00€
Vyrezanie otvorov - bodové svetlá ks 1,90€ 1,90€
Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla ks 6,20€ 7,20€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie CW 50 18,00€ 28,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie CW 75 18,00€ 29,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie CW 100 18,00 30,00€
Montáž každého ďalšieho plášťu 5,50€ 7,80€
Založenie izolácie do priečky 3,5€  
Montáž zárubne do sadrokartónu ks 35,00€  
Sadrokartónový kastlík dvojstranný b m 19,00€ 23,00€
Sadrokartónový kastlík trojstranný b m 23,00€ 29,00€
Sadrokartónová polička 25,00€ 29,00€
Úprava rohov 90° 3,20€ 3,80€
Úprava rohov s uhlom iným ako 90° 3,50€ 3,90€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 1,20€ 1,20€
Presuny hmôt na poschodie - za každé 1 poschodie t 35,00€ 35,00€
E-mail:
Web: https://www.lauriuc.sk
IČO: 44406355
DIČ: 1080213629


Adresa:

Mihai Lauriuc
Furdekova 1615/14
851 03, Bratislava