CenníkOrientačný cenník stavebných prác

Niesme platcami DPH

Maliarske práce do výšky 280 cm MJ Cena za MJ vrátane materiálu
Zakrývanie podláh a zariadení pred maľovaním 0,95€
Oškrabanie starej maľovky 1,20€
Zametanie plôch - zbavenie podkladu prachu a pavučín 0,20€
Odťahovanie nábytku, demontáž garniží, poličiek hod 8,00€
Oblepovaní maliarskou páskou okná, dvere, soklové lišty b m 0,26€
Drobné výspravky pred maľovaním hod 12,00€
Bandážovanie prasklín vystuženou páskou b m 4,20€
Akrylovanie menších špár okolo okien , dverí, rohy b m 1,10€
Penetrovanie jednonásobné pred maľovaním 0,90€
Maľovanie na bielo dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 2,30€
Maľovanie farebne dvojnásobné z maliarskych zmesí ESMAL 2,90€
Príplatok za styk farieb pri viacfarebnom maľovaním b m 1,20€
Izolovanie zatečených fľakov (bez poškodenej omietky) 4,50€
Strhávanie tapiet v jednej vrstve 2,00€
Odstránenie tapiet škrabaním 3,80€
Montáž plávajúcej podlahy MJ Cena za MJ bez materiálu
Zametanie podkladu pred montážou podláh 0,40€
Vysávanie podkladu pred montážou podláh 1,00€
Montáž laminátovej plávajúcej podlahy 7,00€
Montáž obvodových líšt s rohovými profilmi b m 3,50€
Montáž prechodových profilov samo-lepiacich ks 6,00€
Montáž prechodových profilov vŕtaných ks 10,00€
Penetračný náter podkladu od 1,30€
Vyrovnanie podlahy Samo-nivelačná hmota 13,00€
Odstránenie PVC, plávajúcej podlahy 2,80€
Montáž sadrokartónu MJ Cena za MJ vrátane materiálu
Sadrokartónový strop vodorovný 26,50€
Sadrokartónové šikminy a podkrovie ks 28,00€
Priečky jednoducho opláštené bez min. izolácie 29,00€
Montáž každého ďalšieho plášťu 8,00€
Predsadená stena 20,00€
Obloženie strešného okna ks 36,00€
Sadrokartónový kastlík dvojstranný b m 23,00€
Sadrokartónový kastlík trojstranný bm 27,00€
Sadrokartónová polička b m 28,00€
Montáž zárubne do sadrokartónu ks 75,00€
Úprava rohov 90° b m 4,00€
Úprava rohov s uhlom iným ako 90° 5,00€
Príprava konštrukcie pre osadenie svetlá ks 9,00€
Vyrezanie otvorov na bodové svetlá 2,20€
Založenie izolacie do priečky 5,90€
Tmelenie akrilovým tmelom bm 1,00€
Pri konštrukcii nad 2,80 m výšky lešenie 2,00€
Presuny hmôt na poschodie - za každé 1 poschodie t 35,00€
E-mail:
Web: https://www.lauriuc.sk
IČO: 44406355
DIČ: 1080213629


Adresa:

Mihai Lauriuc
Furdekova 1615/14
851 03, Bratislava